Uitbating

03

Uitbating

Uitbating

Het uitvoeren van uw beroepsactiviteit brengt risico mee op het veroorzaken van schade.

– In uw bureelruimte valt een klant over een tapijt of gladde vloer;
– Bij het uitvoeren van een opdracht bij een klant berokkent u, of een van uw medewerkers, schade aan uw klant of derden.

Deze risico’s worden verzekerd via een polis BA Uitbating.
Worden meestal aanvullend afgesloten: waarborg na Levering en toevertrouwde goederen.
Essentieel is een correcte en volledige risico omschrijving van de activiteiten.

Afhankelijk van de activiteit kan het bovendien ook nuttig zijn de effectieve beroepsaansprakelijkheid of contractuele aansprakelijkheid te gaan verzekeren. De voorbeelden hierboven aangehaald hebben in feite eerder een onrechtstreeks verband met de uitvoering van de werking/aanbieden van de diensten.
Ook wanneer de uitvoering van het contract zelf fout afloopt, is er het risico dat een ontevreden klant u aansprakelijk stelt. Een polis beroepsaansprakelijkheid kan een uitweg bieden.

Tot slot kan u ook als bestuurder van uw ondernemingen fouten maken. Dit kan worden afgedekt via het contract bestuurdersaansprakelijkheid.

Courtel-Behaegel Verzekeringen


Beverensestraat 8B, 8850 Ardooie
T. 051 74 61 53
Beverenstraat 8A, 8830 Hooglede
T. 051 24 94 14

info@courtel-behaegel.be
BE 0636.872.306
FSMA erkenning 114913A