Algemene info

Naam: COURTEL - BEHAEGEL BVBA
Adres: Beverensestraat 8B, 8850 Ardooie
Ondernemingsnummer: 0636.872.306
FSMA: 114913A
Tel: 051 74 61 53 (Ardooie) en 051 24 94 14 (Hooglede)
E-mail: info@courtel-behaegel.be
Website: www.courtel-behaegel.be

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen (FSMA 114913A), dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 –info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Onze diensten

COURTEL - BEHAEGEL BVBA biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Productaanbod

Ons kantoor bemiddelt in verzekeringsproducten van volgende takken:

 1. Ongevallen;

 2. Ziekte;

 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;

 4. Casco rollend spoorwegmaterieel;

 5. Luchtvaartcasco;

 6. Casco zee- en binnenschepen;

 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;

 8. Brand en natuurevenementen;

 9. Andere schade aan goederen;

 10. BA motorrijtuigen;

 11. BA luchtvaartuigen;

 12. BA zee- en binnenschepen;

 13. Algemene BA;

 14. Krediet;

 15. Borgtocht;

 16. Diverse geldelijke verliezen;

 17. Rechtsbijstand;

 18. Hulpverlening;

 19. Levensverzekeringen;

 20. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

 21. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

 22. Kapitalisatieverrichtingen;

 23. Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Bekijk op de gelinkte pagina’s de verschillende algemene voorwaarden van onze productpartners.

Ons beleid

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Ons beleid houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar werking.

 • Twee types van belangenconflicten

 • Welke belangenconflicten zijn mogelijk?

 • Welke maatregelen neemt ons kantoor?

 • Wat is de procedure?

 • Specifieke transparantie

Twee types van belangenconflicten zijn mogelijk:

 1. tussen ons kantoor en een klant

 2. tussen meerdere klanten onderling

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Volgende belangenconflicten zijn mogelijk:

 1. Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

 2. Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

 3. Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

 4. Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

 5. Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;

 6. Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

 7. Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

Welke maatregelen neemt ons kantoor:

 1. Een intern beleid;

 2. Een aangepast verloningsbeleid;

 3. Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

 4. Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

 5. Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

 6. Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Specifieke transparantie:

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Kosten en lasten

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding (= commissie) van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.

Courtel-Behaegel Verzekeringen


Beverensestraat 8B, 8850 Ardooie
T. 051 74 61 53
Beverenstraat 8A, 8830 Hooglede
T. 051 24 94 14

info@courtel-behaegel.be
BE 0636.872.306
FSMA erkenning 114913A